Steun ons

Word vriend

Donateurs zijn van groot belang voor het voortbestaan van ons museum.

Je bent al Vriend van het Nederlands Jachtmuseum voor € 45,- per jaar. 

De jacht in Nederland is een niet weg te denken onderdeel van onze geschiedenis. In de prehistorie was jagen noodzakelijk voor de voedselvoorziening, voor de edelman was de jacht een nuttig tijdverdrijf met alle sociale aspecten van dien, de beroepsjager welke zijn brood verdiende door de inzet van verschillende jachttechnieken, het faunabeheer van vandaag de dag; ze spelen allemaal een rol in ons historische erfgoed.

De vele natuurgebieden die Nederland rijk is, maakten in het verleden onderdeel uit van jachtgebieden welke behoorde tot grote landgoederen. De Stichting het Nederland Jachtmuseum stelt zich ten doel de rol die de jacht in de samenleving speelt en heeft gespeeld in al haar zijn facetten te tonen. Zij doet dit door haar unieke collectie te beheren, en uit te breiden en deze te presenteren in boeiende tentoonstellingen.

De collectie behelst alles wat de geschiedenis van het jachtbedrijf inzichtelijk kan maken:

  • objecten met betrekking tot de techniek van het jagen
  • documenten top het gebied van het jachtrecht
  • objecten die jagers van alle tijden verzameld hebben om hun
  • jachtherinneringen te koesteren
  • een uitgebreide bibliotheek
  • prenten en schilderijen

Het Nederlands Jachtmuseum is gevestigd in kasteel Doorwerth, een bezit van het Geldersch Landschap & Kasteelen. De Tentoonstellingen van het Nederlands Jachtmuseum maken onderdeel uit van de totale presentatie in kasteel Doorwerth.

Vriend

€ 45,-

per jaar

Donateurs zijn van groot belang voor het voortbestaan van ons museum.

Steun meer

Wil je een grotere donatie doen aan het museum? Wij gaan graag het gesprek aan. Ook kunnen we je informeren over de voordelen van onze ANBI-status.

dank namens het bestuur

Met jouw financiële bijdrage help je mee een mooie leefbare omgeving voor mens, dier en plant te behouden.

Ja, ik word Vriend:

Met mijn financiële bijdrage help ik mee de geschiedenis van en belangstelling voor de jacht levend te houden. Bijdragen zullen jaarlijks via een betaalverzoek worden verstuurd.

De Stichting Vrienden Nederlands Jachtmuseum Museum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt jouw gegevens om uitvoering te geven aan het donateurschap en om je te informeren over onze activiteiten.

Bekijk hier het PRIVACY REGLEMENT Stichting Vrienden Nederlands Jachtmuseum.

Het Nederlands Jachtmuseum is gehuisvest in Kasteel Doorwerth. De tentoonstellingen en publieksactiviteiten zijn onderdeel van de totale presentatie in het kasteel.